RD.Civil.Engineer.vn

Research & Development

Nghiên Cứu Và Giải Quyết Các Vấn Đề Của Xã Hội

Đến trung tâm nghiên cứu

Giới thiệu về trung tâm nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu Engineer.institutes.vn là một trong hơn 80 trung tâm thuộc Cộng đồng institutes.vn trên Khaitri.net nên chúng tôi luôn có sự nghiên cứu tổng thể của nhiều chuyên gia trong các cộng đồng của Khai Trí.

Ví dụ, một vấn đề về sức khỏe sẽ được những người chữa lành Healer.vn nghiên cứu bằng các phương pháp chữa lành tự nhiên, sẽ được các bác sĩ Physician.vn nghiên cứu bằng các phương pháp y học hiện đại, sẽ được các nhà trị liệu Therapist.vn sử dụng các phương pháp trị liệu, sẽ được các nhà tâm lý học Psychologist.vn nghiên cứu dưới góc nhìn tâm lý học, sẽ được các thiền sư Meditator.vn giải quyết bằng thiền định, sẽ được các tu sĩ Monk.vn chữa lành bằng các năng lực siêu nhiên, sẽ được các nhà xã hội học Sociologist.vn giải thích nguyên nhân từ xã hội...

Sau đó institutes.vn sẽ mời tất cả những thành viên trên cùng thảo luận để tìm ra nguyên nhân và giải pháp tổng thể cho vấn đề dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Nhờ đó mà các trung tâm nghiên cứu của Khai Trí luôn tìm ra những giải pháp tổng thể và đơn giản cho vấn đề của bạn.

Nếu bạn muốn nhờ chúng tôi nghiên cứu về các vấn đề thuộc lĩnh vực này thì hãy đăng ký bên dưới.

Nếu bạn muốn nghiên cứu trong các lĩnh vực khác thì hãy đăng ký với trung tâm nghiên cứu của các cộng đồng Khác trong Khai Trí bằng cách đăng ký với institutes.vn

Cách Nghiên cứu Của Chúng Tôi

Bước 1: hãy gửi vấn đề mà bạn muốn nhờ chúng tôi nghiên cứu bằng cách đăng ký tại đây

Bước 2: chúng tôi sẽ xem xét vấn đề và trao đổi trực tuyến với bạn trước khi ký hợp đồng nghiên cứu. Có thể chúng tôi sẽ gặp trực tiếp để khảo sát và thu thập dữ liệu trước khi nghiên cứu.

Bước 3: chúng tôi sẽ đưa vấn đề và giải pháp sơ bộ của chúng tôi về institutes.vn để có sự góp ý và tham gia của nhiều trung tâm nghiên cứu thuộc các cộng đồng khác trong Khai Trí.

Bước 4: sau khi có được một giải pháp tổng thể, chúng tôi sẽ trao đổi với bạn về hướng phát triển của nghiên cứu. Ví dụ, các doanh nhân Dealer.vn sẽ giúp thương mại hóa ý tưởng của bạn, các Brander.vn sẽ giúp bạn tạo dựng thương hiệu, các Reporter.vn sẽ giúp bạn truyền thông, các Marketeer.vn sẽ giúp bạn marketing, các chiến lược gia Strategist.vn sẽ giúp bạn vạch một chiến lược để phát triển ý tưởng, các Recruiters.vn sẽ giúp bạn tuyển dụng nhân sự...

Đó chính là các lợi thế khi bạn nhờ các trung tâm nghiên cứu của Khai Trí giải quyết vấn đề cho bạn mà các trung tâm nghiên cứu đơn ngành không thể có được.

Mức giá nghiên cứu

Mức giá sẽ phụ thuộc vào từng vấn đề và sẽ được thỏa thuận trước khi ký hợp đồng chính thức.