QA.Civil.Engineer.vn

Câu Hỏi Thường Gặp

Đến trung tâm trợ giúp của Khai Trí

Group này thành lập với mục đích gì và hoạt động như thế nào?

Cộng đồng này là một trong các dự án được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí vừa thực hiện những mục tiêu chung của Khai Trí vừa thực hiện những mục tiêu riêng của cộng đồng này. Vui lòng xem những mục tiêu chung của Khai Trí tại About.Khaitri.net và xem những mục tiêu riêng của cộng đồng này tại Phần giới thiệu.

Xem cách hoạt động và nội quy của cộng đồng này tại phần nội quy

Group này liên kết với Khai Trí như thế nào?

Vườn ươm KhaiTri.net là nơi ươm mầm những người tự do và sáng tạo để giúp Việt Nam vượt lên cuộc đại khủng hoảng của thời kỳ biến động mà mỗi dự án trong Khai Trí sẽ có một nhiệm vụ khác nhau để thực hiện mục tiêu tổng thể ấy: các 'hạt giống' con người của Khai Trí sẽ được ươm mầm tại các Vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí, họ sẽ học các kỹ năng và kiến thức tại các Trường tự học Khai Trí Eedu.vn sau đó được thực hành tại các Team.Khaitri.net và tại hơn 80 CongDong.Khaitri.net.

Vì vậy cộng đồng này cũng như các cộng đồng khác trong Khai Trí đều là nơi cho các học viên của Khai Trí thực hành và hoạt động nghề nghiệp dưới sự dìu dắt của các Mentor. Mỗi cộng đồng là một liên minh của các Team và cá nhân trong một lĩnh vực nào đó, đồng thời mỗi cộng đồng cũng là một thành viên của liên minh Khaitri.net. Do đó, mỗi cộng đồng vừa hoạt động theo các quy tắc chung của liên minh Khai Trí vừa có những nội quy riêng của mình.

Group này thu những khoản phí nào?

Ban quản trị mỗi cộng đồng tự quyết định mức thu các khoản phí của thành viên mà không cần thông qua Khai Trí. Xem các khoản phí tại phần nội quy

Nếu bạn thấy những khoản phí này không tương xứng với những gì bạn nhận được thì có thể báo cáo Khai Trí tại Report.Khaitri.net hoặc yêu cầu Ban quản trị từ chức theo luật biểu tình BieuTinh.Khaitri.net

Ai có thể vào Group này?

Để vào cộng đồng này trước tiên bạn cần đăng ký vào Vườn ươm Khai Trí tại Register.Khaitri.net. Mọi thành viên của Khai Trí đều có thể đăng ký làm Thành viên chính thức hoặc Thành viên không chính thức của cộng đồng này tại trang đăng ký. Mọi thành viên có quyền tham gia cùng lúc vào nhiều cộng đồng trong Khai Trí và có thể trở thành thành viên chính thức của nhiều cộng đồng.

Thành viên chính thức sẽ có thêm một tên miền của cộng đồng như YourName.Engineer.vn, YourName.Designer.vn... cũng dẫn về tài khoản YourName.Khaitri.net của bạn và có mặt trong trang thành viên của cộng đồng đó. Chỉ thành viên chính thức mới được tham gia một số hoạt động đặc biệt của cộng đồng.

Thành viên không chính thức chỉ có mặt trong trang thành viên và không có tên miền của cộng đồng này. Thành viên không chính thức bị giới hạn nhiều quyền lợi so với thành viên chính thức.

Trên tiểu sử YourName.History.vn và trên Chứng nhận tự học suốt đời YourName.Degree.vn của bạn sẽ được cập nhật các thông tin khi bạn được kết nạp vào một cộng đồng, bị khai trừ khỏi một cộng đồng hoặc trở thành thành viên chính thức của một CongDong.Khaitri.net

Tôi có thể vào ban quản trị của Group này được không?

Ban quản trị của cộng đồng này được Hội Đồng Khai Trí chọn theo luật tranh cử Election.Khaitri.net nên bất kỳ thành viên nào của Khai Trí cũng có quyền tranh cử để làm trưởng ban quản trị của cộng đồng này theo luật tranh cử Election.Khaitri.net kể cả khi cộng đồng này đang có Ban quản trị và bạn tự nhận thấy có thể làm tốt hơn họ.

Nếu bạn chỉ muốn tham gia vào ban quản trị của cộng đồng này thì có thể liên hệ trực tiếp với Ban quản trị.

Tôi có thể tố cáo về Group này với ai?

Nếu bạn phát hiện thấy những hoạt động tiêu cực của thành viên hoặc của Ban quản trị cộng đồng này thì vui lòng tố cáo với Hội Đồng Khai Trí tại Report.Khaitri.net / ToCao.Khaitri.net để chúng tôi có thể bắt những 'con sâu' đó ra khỏi Vườn ươm Khai Trí bằng chiếc 'Vòng Kim Cô Khai Trí' VongKimCo.Khaitri.net

Điều kiện để ra khỏi Group này là gì?

Mọi thành viên có quyền đơn phương ra khỏi cộng đồng mà không cần sự đồng ý của Ban quản trị cộng đồng nhưng cần báo trước cho Ban quản trị trước khi gửi yêu cầu cho Khai Trí. Bạn chỉ cần gửi yêu cầu xin ra khỏi cộng đồng cho Khaitri.net để Khai Trí đưa tên của bạn ra khỏi trang thành viên cộng đồng và cập nhật điều này vào tiểu sử của bạn trên YourName.History.vn, đồng thời thông báo cho Ban quản trị của cộng đồng này được biết.

Ban quản trị của cộng đồng có quyền khai trừ thành viên của cộng đồng nhưng phải báo trước cho thành viên, thành viên bị khai trừ có quyền khiếu kiện với Hội Đồng Khai Trí về điều này bằng cách gửi ý kiến tại Report.Khaitri.net