Members.Civil.Engineer.vn

Danh Sách Thành viên

Các thành viên đều có tài khoản tại Khaitri.net

Các trung tâm của chúng tôi

Sau khi cộng đồng này có Ban quản trị chính thức sẽ được thành lập các trung tâm tương tự như cộng đồng Engineer.vn bên dưới:

Engineer.Reviewers.vn - Trung tâm Review đánh giá

Engineer.institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Engineer.Epublisher.vn - Nhà xuất bản

Engineer.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

Các group chuyên ngành

Sau khi cộng đồng này có Ban quản trị chính thức sẽ được thành lập các groups tương tự như cộng đồng Engineer.vn bên dưới:

Civil.Engineer.vn - Group kỹ sư xây dựng

QS.Engineer.vn - Group kỹ sư quản lý chi phí

HSE.Engineer.vn - Group kỹ sư an toàn lao động

Engineer.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn kỹ thuật

Engineer.Lecturer.vn - Group giảng viên ngành kỹ thuật

Engineer.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành kỹ thuật

Các Team và liên minh

Ngay bây giờ mọi thành viên của Khai Trí đều có thể đăng ký thành lập các team và liên minh thuộc cộng đồng này tương tự như của cộng đồng Engineer.vn bên dưới. Danh sách các team và liên minh của cộng đồng này sẽ được hiển thị tại đây

HAU.Engineer.vn – Liên Minh Kỹ Sư HAU (Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn)

HCMUT.Engineer.vn – Liên Minh Kỹ Sư HCMUT (Đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.edu.vn)

NUCE.Engineer.vn – Liên Minh Kỹ Sư NUCE (Đại học Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn)

UAH.Engineer.vn – Liên Minh Kỹ Sư UAH (Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn)

Các thành viên chính thức

Thành viên được kết nạp mới nhất sẽ hiển thị trên cùng

[Minh họa] YourName.Engineer.vn - Your Name

Các thành viên không chính thức

Bấm vào nút bên dưới để xem danh sách thành viên không chính thức và tất cả thành viên tại Khaitri.net