Events.Civil.Engineer.vn

Sự Kiện

Mọi tin tức sẽ được đăng trên bản tin của chúng tôi tại Civil.Engineer.Khaitri.net


SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

12/11/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 4 - 01.invitation.vn

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 01.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/10/2022 [Offline] Giới thiệu sách 01.YourName.Obook.vn

Địa điểm offline: Class01.Khaitri.net

Thiệp mời: 02.invitation.vn

Sách: 01.YourName.Obook.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/9/2022 [Online] YourName.Khaitri.net bảo vệ tốt nghiệp

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 03.invitation.vn

Thành phần tham dự: bất kỳ ai đăng ký (kể cả bên ngoài Khai Trí)

Giới thiệu về sự kiện này ...

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

12/10/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 2

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 01.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/8/2022 [Offline] Giao lưu với YourName.Strategist.vn

Địa điểm offline: Class01.Khaitri.net

Thiệp mời: 01.invitation.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...

12/8/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 3

Google meet: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 01.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/7/2022 [Offline] Tham quan doanh nghiệp thành viên YourName.Engineer.vn

Địa điểm: Class01.Khaitri.net

Thiệp mời: 01.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/5/2022 [Online] YourName.Khaitri.net bảo vệ tốt nghiệp

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 01.invitation.vn

Thành phần tham dự: bất kỳ ai đăng ký (kể cả bên ngoài Khai Trí)

Giới thiệu về sự kiện này ...

Mọi tin tức sẽ được đăng trên bản tin của chúng tôi tại Civil.Engineer.Khaitri.net