Edu.Civil.Engineer.vn

Đào Tạo

Giới thiệu về mục tiêu đào tạo

Cộng đồng này cũng như Hơn 80 cộng đồng khác của Khai Trí đều là nơi thực tập và làm việc của các học viên Khai Trí. Nếu xem các vườn ươm của Khai Trí như các trường đại học y dược thì các cộng đồng này như các bệnh viên của trường đại học y dược đó.

Chúng tôi cho rằng tất cả các ngành nghề khác cũng cần phải có một nơi thực tập và làm việc cho sinh viên như ngành y dược nên chúng tôi lập ra các cộng đồng này giúp sinh viên có thể vừa học lý thuyết tại các vườn ươm Khai Trí và các trường tự học Khai Trí Eedu.vn, vừa có thể thực hành tại các cộng đồng của Khai Trí. Đó chính là mục tiêu đào tạo của các cộng đồng trong Khai Trí.

Cách đào tạo của cộng đồng này

Cách 1: Đào tạo cho một nhóm hoặc một doanh nghiệp

Nếu bạn muốn nhờ chúng tôi đào tạo cho một nhóm hoặc một doanh nghiệp thì vui lòng đăng ký tại đây

Cách 2: Thực tập và làm việc tại các group và team của cộng đồng này

Nếu bạn đã là thành viên của Khai Trí và muốn gia nhập vào cộng đồng này để thực tập hoặc làm việc thì hãy đăng ký tại đây

Chúng tôi sử dụng triết lý giáo dục thuận tự nhiên của Khai Trí nên chúng tôi tin rằng "cách tốt nhất để học cách săn mồi là đi săn cùng những thợ săn giỏi nhất". Đó là lý do chúng tôi sẽ đưa bạn vào làm việc trong các dự án thực tế dưới sự dìu dắt của các Mentor trong các group và team của cộng đồng này.

Các học viên cũng sẽ được tham gia vào các buổi tư vấn khách hàng trực tuyến của chúng tôi để học 'cách săn mồi' cùng những 'thợ săn' giỏi nhất của chúng tôi.

Trong quá trình làm việc tại đây, các thành viên nên xuất bản các ấn phẩm thể hiện quá trình tự học của mình và nhờ các đồng nghiệp cùng làm việc với mình review vào ấn phẩm đó. Xem cách xuất bản ấn phẩm tại Post.Khaitri.netAbout.Epublisher.vn

Tất cả hoạt động của bạn tại cộng đồng này đều được Khai Trí cập nhật vào Chứng nhận tự học suốt đời YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn của bạn.

Tiêu chí tốt nghiệp các đề tài của cộng đồng này

A.Engineer.vn - Trở thành Kỹ sư Khai Trí

B.Engineer.vn - Lập team Kỹ sư Khai Trí

E.Engineer.vn - Trở thành Hoa tiêu của Kỹ sư Khai Trí

Chi phí đào tạo

Nếu bạn đăng ký dịch vụ đào tạo cho một nhóm hoặc một doanh nghiệp, mức phí sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

Nếu bạn đăng ký vào cộng đồng này để thực tập và làm việc thì chỉ cần đóng phí thành viên theo mức phí quy định tại phần nội quy của cộng đồng này.